TRANH PHONG CẢNH

Là cảnh thiên nhiên được chụp lại từ các nơi trên thế giới. bởi các nhiếp ảnh gia ( có chỉnh sửa chút ít về ánh sáng màu sắc ) trên cơ bản yêu mến thiên nhiên không thay đổi quá nhiều so với thực tế