TRANH PHONG THỦY GIẢ NGỌC

tranh giả ngọc : Mô tả phong cảnh thật qua chất liệu bóng ,,như đá như cẩm thạch ..trong mỗi hình ảnh đều có chữ là nội dung của bức tranh .. khách hàng có thể yêu cầu " bỏ chữ " nếu muốn