TRANH KHỔ ĐỨNG

TRANH KHỔ ĐỨNG ..THÍCH HỢP VỚI NHỮNG BỨC TƯỜNG CÓ KÍCH THƯỚC ĐỨNG ..( CHIỀU CAO LỚN HƠN CHIỀU NGANG )